KORSNÄS FISKARGILLE

Storkors fiskehamn

Medlemsskap
Korsnäs Fiskargilles verksamhetsområde är Korsnäs kyrkby och Korsbäck by. Medlemsskapet förutsätter
erläggande av en årlig eller ständig medlemsavgift, vilkas storlek bestämmes på gillets höstmöte. Årsmedlem
som uppnått 70 år är befriad från medlemsavgifter och likställes med ständig medlem.
Årligen utplanterar gillet fiskyngel i sina fiskevatten, samt idkar upplysnings- och fiskebefrämjande verksamhet.
Medlemsavgiften är för närvarande 15,00 € och medlemsantalet cirka 200 personer.

Säsongkort, veckokort och dagkort:
Sommarstugeägare bosatta ytterom gillets verksamhetsområde har rätt att köpa säsong- vecko- eller dagkort.
Avgifterna år 2015 för säsongkort är 25,00 €, för veckokort 12,00 € och för dagkort 5,00 € gäller fiske
med 5 st nät samt spinnfiske.
Säsongkort, veckokort och dagkort kan köpas på Korsnäs Andelsbank Korsnäs kontor och av gillets kassör.

Styrelse/kontaktpersoner:
Karl-Gustav Holmblad ordf, Karl-Erik Bäckman vice ordf, Mikael Gädda sekr, Ruben Måtts, Henry Nyståhl,
Bill Holmblad och Krister Sjögren.
Kontaktpersoner: Ordf. Karl-Gustav Holmblad gsm: 0444113285 epost: karl-gustav.holmblad@netikka.fi.
Kassör: Anna-Lisa Moss gsm: 0503549934 epost: rolf.moss@netikka.fi

Storkors Fiskehamn
Fiske och gästhamn som ägs av Korsnäs kommun. I hamnen finns även ett servicehus som förvaltas av
Korsnäs och Harrström fiskargillen.

Länkar

Webmaster: Sven R. Westergård / uppdaterad 17.4.2015